Tag Archives: zdrowie dzieci

Organizacja pokoju medycznego w szkole

Aktualne przepisy o opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wywierają szczególny nacisk na profilaktykę, przypisując pielęgniarkom pracującym w szkołach rolę koordynatora aktywności na rzecz zdrowia dzieci. Miejscem wyznaczonym do realizacji ich obowiązków są właściwie przystosowane pomieszczenia, położone na terenie szkoły, albo w przypadku ich braku – w przychodni. Continue reading →