Sport wśród dzieci – ważna kwestia

Z każdej strony zalewa nas deszcz żalów na zlekceważenie kultury fizycznej pośród reprezentantów młodego pokolenia. Słuchamy non stop, że maluchy nie zażywają sportu oraz że będzie z nich populacja nieruchawych nerdów. Czy na pewno takie opinie mają rację bytu?

Kultura sportowa zawsze stanowiła jeden z filarów kształcenia dziatwy. Poprzednio starożytni Grecy oraz Rzymianie zwracali wnikliwą uwagę na otwieranie w młodych ludziach nie tylko umiejętności umysłowych, lecz i fizycznych. Ażeby nie wyszukiwać tak daleko, wystarczy popatrzeć na pokolenie naszych dziadków, urodzonych w okresie międzywojennym, jacy nierzadko do zaawansowanej starości robią ranną gimnastykę. Tymczasem współcześnie w polskich placówkach edukacyjnych wzrasta liczba uczniów, którzy dostarczają udokumentowane czy też nieprawdziwe zwolnienia z ćwiczeń w czasie zajęć wychowania fizycznego. Z czego to wynika? Przecież wciąż osoby na etapie klas 1-3 najczęściej entuzjastycznie uczestniczą we wszelkich zajęciach sportowych, częstokroć startują dodatkowo w pozaszkolnych rywalizacjach gimnastycznych, np. podczas gminnych uroczystości początku lata. Kiedy to się zmienia?

Pedagodzy uważają, że ubytek zainteresowania aktywnościami ruchowymi ma miejsce zwykle w chwili wejścia w okres adolescencji, kiedy przeważające rangę w interpretowaniu otoczenia zdobywa mniemanie kolegów, a to nagminnie jest bezlitosne. Jeśli małolatka ma niepożądaną fałdkę na brzuchu lub nie bardzo foremne nogi, wybitnie szybko odejdzie od przedstawiania się w ubraniu gimnastycznym. Gdy chłopak nie jest w stanie skoordynować swego dynamicznie rosnącego ciała i przez to przeciętnie mu idzie gra w siatkówkę, koledzy nie zostawią na nim suchej nitki. W takich sytuacjach nie jedynie obowiązkowe lekcje ruchowe robią się dokuczliwe. Znacząca część dziatwy traci animusz do działalności motorycznej ogólnie.

Fenomenem są tu młodzi ludzie, jacy przed poziomem dojrzewania wciągnęli się w trenowanie jakiegoś sportu. W związku z tym doniosłe staje się proponowanie pociechom różnych zajęć fizycznych, tak żeby mogły zlokalizować dyscyplinę, która im pasuje, natomiast potem… zachęcanie ich w rozgrywce o spodziewane trofea. W ten sposób ukształtowane fizycznie dzieci zmienią się na dorosłych o znacznej tradycji gimnastycznej, a w późniejszej przyszłości prawdopodobnie natchną własne potomstwo upodobaniem do sportu.