Organizacja pokoju medycznego w szkole

Aktualne przepisy o opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wywierają szczególny nacisk na profilaktykę, przypisując pielęgniarkom pracującym w szkołach rolę koordynatora aktywności na rzecz zdrowia dzieci. Miejscem wyznaczonym do realizacji ich obowiązków są właściwie przystosowane pomieszczenia, położone na terenie szkoły, albo w przypadku ich braku – w przychodni.

Aby mogły one pełnić swoją funkcję, powinny zostać wyposażone w odpowiednie przyrządy. Nie powinno braknąć w nich narzędzi takich jak: ciśnieniomierz automatyczny czy waga ze wzrostomierzem, które są niezbędne do wykonywania badań skriningowych, oraz preparatów dezynfekujących i artykułów opatrunkowych potrzebnych udzielania pomocy przedmedycznej.

Za utrzymanie gabinetu medycznego odpowiada organ samorządowy, któremu podlega placówka oświatowa.

Jak powinien być wyposażony gabinet szkolnej pielęgniarki?

Zorganizowanie gabinetu medycznego jest ściśle uregulowane przepisami, co ma za zadanie zadbanie o interesy i osoby udzielającej świadczenia, i świadczeniobiorcy. Wszystkie powierzchnie w gabinecie muszą być przystosowane do dezynfekcji, a opatrunki, zimne okłady na kolano oraz bandaże przechowywane w zamkniętych miejscach.

W łatwo dostępnym miejscu powinny leżeć także rękawice lateksowe bezpudrowe oraz ręczniki papierowe. Do podstawowego wyposażenia gabinetu medycznego należy także stetoskop pediatryczny, ciśnieniomierz automatyczny oraz termometr bezdotykowy Braun, Tech-Med lub inny, stworzony przez wiodącą markę.

W trosce o zachowanie podstawowej higieny, trzeba zadbać również o niezbędną ilość środków dezynfekujących powierzchnie, artykułów jednorazowych oraz zestawów z narzędziami do wielokrotnego użytku. Gdy jest możliwe kompletowanie ich w pomieszczeniu, warto zadbać o sterylizator do mikrofali, który znacznie ułatwi proces odkażania.

W kwestii gabinetów medycznych znajdujących się w szkołach, bardzo ważne jest właściwe zorganizowanie przestrzeni oraz zadbanie o jej czystość, co zapobiegnie swobodnemu rozprzestrzenianiu się patogenów.